dzisiaj jest: 7 października 2022. imieniny: Mirella, Marek, Sergiusz
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY ADAMÓW

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY ADAMÓW przez ; ECLER – Wywóz nieczystości Tomaszów Lubelski Łaszczówka ul. Promienna 19 tel- 846650082 kom. 504 245 136, harm. dostępny na stronie : www.ecler.com.pl , ecler@op.plMiejscowości

2016

2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

25

22

21

25

23

27

25

22

26

24

28

27

23

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

26

23

22

26

24

28

26

23

27

25

29

28

24

Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

27

24

23

27

25

29

27

24

28

26

30

29

25

Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

28

25

24

28

27

30

28

25

29

27

30

30

26

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu wywozu do godziny 7:00.

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

POJEMNIKI I WORKI W DNIU WYWOZU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE BLISKO GRANICY POSESJI.

POJEMNIKI NIEWYSTAWIONE NIE BĘDĄ ZABIERANE I NIE BĘDZIE TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji, mimo takiego zadeklarowania, firma Ecler przekaże gminie Adamów dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej znajduje się plik do pobrania zawierający harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów w roku 2016

Harmonogram odbioru nieczystości na rok 2016 na terenie Gminy Adamów