dzisiaj jest: 1 lipca 2022. imieniny: Halina, Marian, Klarysa
 
Zakupy i inwestycje - 2013
Nowy samochód dla OSP Potoczek

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku otrzymała nowy samochód strażacki. Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT TRAFIC. Auto jest w pełni wyposażone w odpowiedni sprzęt ratowniczo-gaśniczy, specjalne oświetlenie i aparaturę łącznościową. Dodatkowo samochód został wyposażony w przyczepkę.
Wartość samochodu wyniosła 109.300,00 zł z czego 50 tys. zł zostało pokryte z dotacji celowej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pozostała kwota w wysokości 59.300,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Adamów. Uroczyste przekazanie samochodu druhom z OSP z Potoczka nastąpiło 13 grudnia 2013 roku w Lubartowie.

GALERIA FOTO

 

Budowa oświetlenia w m. Adamów do Profesjonalu

Na oświetlenie drogi gminnej składa się dziesięć lamp oraz linia kablowa włączona do rozdzielni oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 849 koszt ponad 53 tys. zł pochodzący ze środków własnych, roboty zakończono w grudniu 2013 r.

GALERIA FOTO

Utworzenie siłowni zewnętrznej miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów

W zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 w miejscowości Jacnia została utworzona siłownia zewnętrzna stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku dla młodzieży oraz osób dorosłych. Siłownia została wyposażona w elementy zapewniające aktywne i ciekawe spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu tj.: drabinkę, orbitrek oraz wioślarz. Ponadto w ramach projektu zamontowano ławkę i kosz na śmieci oraz uporządkowano istniejący porośnięty trawą teren, na którym ułożono stosowną nawierzchnię. Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 19642,58 zł  z czego 80% stanowią środki pozyskane z zewnątrz.

GALERIA FOTO

Budowa placu zabaw w miejscowości Szewnia Górna

Budowa placu zabaw w miejscowości Szewnia Górna została zrealizowana ze środków unijnych z tzw. małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia zamontowano 5 sztuk urządzeń zabawowych: huśtawkę, podwójny bujak na sprężynie, pojedynczy bujak otwarty- motor, zjeżdżalnię oraz piaskownicę. Ponadto plac zabaw został ogrodzony i wyposażony w ławkę, kosz na śmieci a także bezpieczną nawierzchnię. Realizacja projektu  przyczyniła się do zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Adamów sprzyjających warunków do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki projektowi powstało miejsce zapewniające dzieciom spędzanie przyjemnych i niezapomnianych chwil, a także rozwijające ich umiejętności ruchowe i zdolności percepcyjne. Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 35480,01 zł  z czego 80% stanowią środki pozyskane z zewnątrz.

GALERIA FOTO

Budowa placu zabaw w miejscowości Suchowola

Budowa placu zabaw w miejscowości Suchowola została zrealizowana ze środków unijnych z tzw. małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia zamontowano 5 sztuk urządzeń zabawowych: huśtawkę, podwójny bujak na sprężynie, pojedynczy bujak otwarty- motor, zjeżdżalnię oraz piaskownicę. Ponadto plac zabaw został ogrodzony i wyposażony w ławkę, kosz na śmieci a także bezpieczną nawierzchnię. Realizacja projektu  przyczyniła się do zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Adamów sprzyjających warunków do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki projektowi powstało miejsce zapewniające dzieciom spędzanie przyjemnych i niezapomnianych chwil, a także rozwijające ich umiejętności ruchowe i zdolności percepcyjne. Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 35408,80 zł  z czego 80% stanowią środki pozyskane z zewnątrz.

GALERIA FOTO

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej

Na całość inwestycji składa się kolektor doprowadzający ścieki wraz z przepompownią, typoszereg z trzech reaktorów biologiczno - mechanicznych oczyszczalni ścieków oraz system rozsączania ze studniami chłonnymi oraz tunelem rozsączającym. Wydajność łączna oczyszczalni ścieków wynosi 3,6m3/dobę. Koszt inwestycji pokrytej ze środków własnych wynosi ponad 68 tys. zł, budowę ukończono i oddano do użytkowania w grudniu

GALERIA FOTO

 

Wymiana pokrycia dachowego budynku Remizy w Jacni

Wartość robót 53 tys. zł ze środków własnych Gminy, wymianie pokrycia uległo ponad 330 m2 pokrycia z blachy płaskiej na blacho - dachówkę wraz z rynnami i obróbkami oraz remont kominów. Prace zakończone zostały w listopadzie

GALERIA FOTO

Zmodernizowany odcinek drogi Szewnia Górna - Czarnowoda

Droga o nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm z podbudową z kruszywa łamanego o grubości 25 cm z mijanką oraz utwardzonymi poboczami. Koszt zadania ponad 150 tys. zł w tym dotacja 60 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego roboty zakończono w październiku 2013 r.

GALERIA FOTO

Budowa oświetlenia w m. Bondyrz

Inwestycja polegała na wykonaniu linii kablowej o długości ponad 700 m, ustawieniu 19-stu sztuk słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych oraz montażu i uzbrojeniu szafy rozdzielczej, koszt inwestycji ponad 55 tysięcy złotych pokryty w całości z budżetu Gminy, prace zakończono w październiku 2013 roku.

GALERIA FOTO

 

Budowa wodociągu dla wsi Kolonia Potoczek

We wrześniu zakończono budowę wodociągu dla wsi Kolonia Potoczek. O długości ponad 500 m, wodociąg stanowi włączenie do sieci głównej z wodociągiem w miejscowości Potoczek, co wyeliminuje funkcjonowanie ujęcia wody w Kolonii Potoczek, koszt inwestycji około 60 tysięcy zł w całości pokryte ze środków własnych Gminy.

GALERIA FOTO

Remont drogi Kolonia Potoczek

Wyremontowana droga w miejscowości Potoczek Kolonia długości ponad 1,3 km, koszt ponad 710 tys. zł droga o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa łamanego o zmiennej grubości 10 do 20 cm. Inwestycja została zakończona w sierpniu i dostała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% wartości zadania.

GALERIA FOTO

Wyremontowany odcinek drogi Suchowola - Ulica

Wyremontowany odcinek drogi Suchowola - Ulica o długości ponad 100 m koszt inwestycji ponad 100 tys. zł droga o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, krawężniki drogowe osadzone na ławie betonowej podbudowa z kruszywa łamanego o grubości od 15 do 25 cm. Remont wykonała w miesiącu lipcu grupa gospodarcza przy Urzędzie Gminy oraz pracownicy Centrum Integracji Społecznej

GALERIA FOTO