dzisiaj jest: 7 grudnia 2022. imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
 
EFS-oddziały przedszkolne
Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Gmina Adamów zakończyła realizację projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparcie uzyskały cztery oddziały przedszkolne zlokalizowane w dwóch szkołach na terenie naszej gminy: dwa oddziały w Zespole Szkół w Suchowoli oraz dwa oddziały w Zespole Szkół w Szewni Górnej. Z pozyskanych środków zewnętrznych dla w/w czterech oddziałów przedszkolnych utworzono place zabaw, dostosowano pomieszczenia tj. sale, łazienki i szatnie do potrzeb dzieci młodszych, wyposażono wspomniane pomieszczenia w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny m.in. interaktywne podłogi edukacyjne, telewizor LCD, radioodtwarzacze, tablice interaktywne, kserokopiarki oraz sprzęt ICT: komputery przenośne, drukarki, projektory krótkoogniskowe. Wartość zrealizowanego projektu opiewa na kwotę 334513,85 zł, są to w 100% środki zewnętrzne pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


GALERIA FOTO