dzisiaj jest: 8 października 2022. imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin
 
FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2017, sołectwa do 30 września 2016 r, muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego do Wójta Gminy Adamów.

Aby wniosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2014 r o funduszu sołeckim (Dz. U 2014, poz. 301). Przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku muszą spełniać łącznie trzy przesłanki: być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy .

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, posiadać kalkulację kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz uzasadnienie.

Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego na 2017 rok.

  • wniosek z zebrania wiejskiego
  • wzór uchwały z zebrania wiejskiego
  • wzór listy obecności
  • wzór protokołu z zebrania wiejskiego

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w prace nad przygotowaniem wniosku a następnie po zatwierdzeniu do wspólnej realizacji zadań wskazanych we wniosku.

Wniosek z zebrania wiejskiego

Wzór uchwały z zebrania wiejskiego

Wzór listy obecności

Wzór protokołu z zebrania wiejskiego