dzisiaj jest: 30 maja 2023. imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
 
Program Rodzina 500+
Program Rodzina 500+
Szczegółowe informacje na stronie MRPiPS

Wójt Gminy Adamów informuje, że od 1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie Program Rodzina ,, 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).

Świadczenie wychowawcze o którym mowa w w/w ustawie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. W przypadku złożenia wniosku na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia wejścia w życie ustawy (t.j od dnia 1 kwietnia 2016r.) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Adamowie w godz. 800-1400 przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek może być składany również drogą elektroniczną przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku złożenia wniosku w okresie 3 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie ustawy (od 01.04.2016r. do 1 lipca 2016r.) prawo do w/w świadczenia ustala się z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016r. prawo do świadczeń ustala się od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017r.


Dodatkowe informacje o Programie

www.mpips.gov.pl              strona internetowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.lublin.uw.gov.pl           strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

(22) 529 06 68                  infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

(81) 742 42 40                  infolinia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

(84) 618 77 22                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w AdamowieRodzina 500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016 r. wchodzi w życie program 500 złotych na dziecko wraz z możliwością pobrania gotowego wniosku. Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisać numer telefonu. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku, niemająca nic wspólnego z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej.       

WIĘCEJ


Pliki do pobrania:

Wniosek do Programu Rodzina 500+