dzisiaj jest: 7 grudnia 2022. imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
 
OZE
OZE - Kolektory słoneczne

Poniżej są udostępnione pliki do pobrania i wydrukowania odnośnie Odnawialnych źródeł energii, projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Adamów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE

Osoby, które się zdecydowały na uczestnictwo w projekcie powinny wypełnić umowę w 3 egzemplarzach wraz z poprawioną deklaracją. W umowie należy zwrócić szczególną uwagę na §2 w ust. 1 oraz w ust. 8 oraz wymienić wszystkich współwłaścicieli działki, na której jest usytuowana nieruchomość montowanych kolektorów słonecznych.

Umowy wraz z deklaracjami należy składać do 27 maja 2016 r. (piątek).

Wpłaty w wysokości 300zł należy dokonać przelewem lub gotówkowo do dnia 10 czerwca 2016r.
na konto:

BS Tomaszów Lubelski oddz. Krasnobród

35 9639 0009 2002 0050 0122 0036

tytułem: „Energia odnawialna w Gminie Adamów”

Osoby, które nie dokonają wpłat w wyznaczonym terminie będą wykreślone z projektu.


Umowa