dzisiaj jest: 7 grudnia 2022. imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
 
Unia Europejska

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Oś priorytetowa:

VIII Infrastruktura społeczna


Działanie :

8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa


Nazwa Projektu:

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej”


Umowa o dofinansowanie nr

13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-060/09-00-0755 z dnia 27.04.2016r.


Całkowita wartość projektu: 2 768 198,77 zł.

Dofinansowanie EFRR: 1 602 578,59 zł


Beneficjent: Gmina Adamów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Oś priorytetowa:

VIII Infrastruktura społeczna


Działanie :

8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa


Nazwa Projektu:

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej”


Umowa o dofinansowanie nr

13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-060/09-00-0755 z dnia 27.04.2016r.


Całkowita wartość projektu: 2 768 198,77 zł.

Dofinansowanie EFRR: 1 602 578,59 złBeneficjent: Gmina Adamów